Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 92.105% 100% 7.895%
2021 30 93.333% 100% 6.667%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2019 21 95.238% 100% 4.762%
2018 23 82.609% 100% 17.391%
2017 30 90% 100% 10%
2016 30 93.333% 100% 6.667%
2015 35 94.286% 100% 5.714%
2014 43 97.674% 100% 2.326%
2013 28 96.429% 100% 3.571%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 38
  92%
  100%
  8%
2501933 48
  96%
  100%
  4%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 30
  93%
  100%
  7%
2501933 49
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 6
  83%
  100%
  17%
2501933 143
  96%
  99%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 21
  95%
  100%
  5%
2501933 132
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501928 23
  83%
  100%
  17%
2501933 135
  98%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 30
  90%
  100%
  10%
2501933 130
  99%
  100%
  1%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 30
  93%
  100%
  7%
2501933 134
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501928 35
  94%
  100%
  6%
2501933 131
  98%
  100%
  2%
2014 2501928 43
  98%
  100%
  2%
2501933 140
  98%
  100%
  2%
2013 2501928 28
  96%
  100%
  4%
2501933 154
  97%
  99%
  2%
2012 2501928 2
  100%
  100%
  0%
2501933 138
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 38 0% 3% 84% 5% 0% 8%
2501933 48 0% 0% 58% 38% 0% 4%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2021 2501928 30 0% 13% 80% 0% 0% 7%
2501933 49 0% 0% 76% 24% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2020 2501928 6 0% 0% 67% 17% 0% 17%
2501933 143 4% 13% 62% 16% 1% 3%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 2501928 21 0% 0% 90% 5% 0% 5%
2501933 132 5% 9% 67% 17% 0% 2%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501928 23 0% 9% 61% 13% 0% 17%
2501933 135 3% 11% 69% 15% 1% 1%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501928 30 0% 0% 57% 33% 0% 10%
2501933 130 2% 8% 60% 29% 0% 1%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 128 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2016 2501928 30 0% 13% 50% 30% 0% 7%
2501933 134 4% 8% 65% 20% 0% 3%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501928 35 0% 3% 74% 17% 0% 6%
2501933 131 4% 15% 68% 12% 0% 2%
2014 2501928 43 0% 9% 84% 5% 0% 2%
2501933 140 4% 5% 65% 24% 0% 2%
2013 2501928 28 0% 0% 64% 32% 0% 4%
2501933 154 4% 3% 63% 27% 1% 2%
2012 2501928 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 138 2% 5% 62% 28% 0% 4%