Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 97.436% 100% 2.564%
2021 60 100% 100% 0%
2020 56 98.214% 100% 1.786%
2019 46 100% 100% 0%
2018 42 95.238% 100% 4.762%
2017 58 94.828% 100% 5.172%
2016 60 100% 100% 0%
2015 52 100% 100% 0%
2014 56 100% 100% 0%
2013 62 98.387% 100% 1.613%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 39
  97%
  100%
  3%
1353 144
  89%
  100%
  11%
2021 2501928 60
  100%
  100%
  0%
1353 176
  82%
  100%
  18%
2020 2501928 56
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 46
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2501928 42
  95%
  100%
  5%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 58
  95%
  100%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 224
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 60
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 400
  84%
  100%
  16%
2015 2501928 52
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 56
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 62
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 39 0% 0% 92% 5% 0% 3%
1353 144 0% 0% 33% 56% 0% 11%
2021 2501928 60 0% 47% 52% 2% 0% 0%
1353 176 0% 9% 73% 0% 0% 18%
2020 2501928 56 2% 50% 43% 4% 0% 2%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 2501928 46 0% 37% 41% 22% 0% 0%
1353 80 0% 40% 40% 20% 0% 0%
2018 2501928 42 0% 45% 45% 5% 0% 5%
1353 128 0% 0% 88% 13% 0% 0%
2017 2501928 58 0% 45% 38% 12% 0% 5%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 224 0% 14% 50% 36% 0% 0%
2016 2501928 60 3% 50% 22% 25% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 400 0% 8% 24% 52% 0% 16%
2015 2501928 52 2% 40% 38% 19% 0% 0%
2014 2501928 56 0% 41% 52% 7% 0% 0%
2013 2501928 62 0% 35% 31% 32% 0% 2%