Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 97.222% 100% 2.778%
2021 29 100% 100% 0%
2020 35 100% 100% 0%
2019 30 100% 100% 0%
2018 30 90% 100% 10%
2017 35 100% 100% 0%
2016 32 93.75% 100% 6.25%
2015 37 94.595% 100% 5.405%
2014 34 100% 100% 0%
2013 35 100% 100% 0%
2012 36 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 36
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 29
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 35
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 30
  100%
  100%
  0%
2018 2501928 30
  90%
  100%
  10%
2017 2501928 35
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 32
  94%
  100%
  6%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2501928 37
  95%
  100%
  5%
2014 2501928 34
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 35
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 36
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 36 0% 0% 64% 33% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501928 29 3% 3% 79% 14% 0% 0%
2020 2501928 35 0% 0% 94% 6% 0% 0%
2019 2501928 30 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2018 2501928 30 0% 7% 53% 30% 0% 10%
2017 2501928 35 0% 3% 49% 49% 0% 0%
2016 2501928 32 0% 0% 44% 50% 0% 6%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2015 2501928 37 0% 0% 62% 32% 0% 5%
2014 2501928 34 0% 9% 41% 50% 0% 0%
2013 2501928 35 0% 6% 77% 17% 0% 0%
2012 2501928 36 6% 25% 61% 8% 0% 0%