Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2020 69 98.551% 100% 1.449%
2019 76 98.684% 100% 1.316%
2018 65 100% 100% 0%
2017 77 100% 100% 0%
2016 78 100% 100% 0%
2015 69 100% 100% 0%
2014 73 100% 100% 0%
2013 73 100% 100% 0%
2012 74 98.649% 100% 1.351%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 3
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 69
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 76
  99%
  100%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2501928 65
  100%
  100%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 77
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 78
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2501928 69
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 73
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 73
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 74
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501928 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2501928 69 4% 4% 62% 28% 0% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501928 76 5% 7% 45% 42% 0% 1%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501928 65 2% 15% 62% 22% 0% 0%
1355 28 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 64 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2017 2501928 77 3% 0% 64% 34% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501928 78 0% 1% 72% 27% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2015 2501928 69 4% 6% 57% 33% 0% 0%
2014 2501928 73 5% 10% 82% 3% 0% 0%
2013 2501928 73 4% 7% 71% 18% 0% 0%
2012 2501928 74 4% 14% 62% 19% 0% 1%