Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 38 86.842% 100% 13.158%
2021 34 97.059% 100% 2.941%
2020 31 100% 100% 0%
2019 30 93.333% 100% 6.667%
2018 31 96.774% 100% 3.226%
2017 31 100% 100% 0%
2016 35 94.286% 100% 5.714%
2015 33 100% 100% 0%
2014 41 92.683% 100% 7.317%
2013 27 100% 100% 0%
2012 2 50% 100% 50%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 38
  87%
  100%
  13%
2021 2501928 34
  97%
  100%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 31
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 30
  93%
  100%
  7%
2018 2501928 31
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 31
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 35
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501928 33
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 41
  93%
  100%
  7%
2013 2501928 27
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 2
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 38 5% 11% 63% 8% 0% 13%
2021 2501928 34 0% 71% 24% 3% 0% 3%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 2501928 31 3% 23% 74% 0% 0% 0%
2019 2501928 30 3% 47% 23% 20% 0% 7%
2018 2501928 31 6% 26% 65% 0% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501928 31 0% 42% 58% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2501928 35 3% 43% 49% 0% 0% 6%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501928 33 3% 36% 58% 3% 0% 0%
2014 2501928 41 5% 68% 15% 5% 0% 7%
2013 2501928 27 7% 52% 37% 4% 0% 0%
2012 2501928 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%