Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 34 100% 100% 0%
2019 31 100% 100% 0%
2018 28 100% 100% 0%
2017 36 94.444% 94.444% 0%
2016 33 93.939% 96.875% 3.03%
2015 26 96.154% 96.154% 0%
2014 34 100% 100% 0%
2013 29 100% 100% 0%
2012 18 94.444% 100% 5.556%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 27
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 19
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 34
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 31
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501928 28
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 36
  94%
  94%
  0%
2016 2501928 33
  94%
  97%
  3%
2015 2501928 26
  96%
  96%
  0%
2014 2501928 34
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 29
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 18
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 27 4% 11% 81% 4% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2021 2501928 19 11% 53% 37% 0% 0% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 2501928 34 6% 21% 74% 0% 0% 0%
2019 2501928 31 6% 29% 55% 10% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501928 28 7% 11% 82% 0% 0% 0%
1353 96 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2017 2501928 36 3% 8% 75% 8% 6% 0%
2016 2501928 33 0% 9% 67% 18% 3% 3%
2015 2501928 26 0% 15% 50% 31% 4% 0%
2014 2501928 34 6% 9% 82% 3% 0% 0%
2013 2501928 29 3% 38% 59% 0% 0% 0%
2012 2501928 18 6% 39% 50% 0% 0% 6%