Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 84 94.048% 98.75% 4.762%
2021 84 89.286% 97.403% 8.333%
2020 112 97.321% 99.091% 1.786%
2019 112 99.107% 100% 0.893%
2018 28 96.429% 100% 3.571%
2017 35 97.143% 100% 2.857%
2016 29 96.552% 100% 3.448%
2015 22 100% 100% 0%
2014 12 100% 100% 0%
2013 28 96.429% 100% 3.571%
2012 34 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 84
  94%
  99%
  5%
2021 2501928 84
  89%
  97%
  8%
2020 2501928 112
  97%
  99%
  2%
2019 2501928 112
  99%
  100%
  1%
2018 2501928 28
  96%
  100%
  4%
2017 2501928 35
  97%
  100%
  3%
2016 2501928 29
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501928 22
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 12
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 28
  96%
  100%
  4%
2012 2501928 34
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 84 4% 0% 74% 17% 1% 5%
2021 2501928 84 0% 0% 56% 33% 2% 8%
2020 2501928 112 4% 1% 50% 42% 1% 2%
2019 2501928 112 0% 0% 72% 27% 0% 1%
2018 2501928 28 0% 14% 46% 36% 0% 4%
2017 2501928 35 0% 0% 23% 74% 0% 3%
2016 2501928 29 0% 0% 34% 62% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501928 22 0% 0% 36% 64% 0% 0%
2014 2501928 12 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2013 2501928 28 0% 0% 36% 61% 0% 4%
2012 2501928 34 0% 3% 47% 50% 0% 0%