Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 100% 100% 0%
2021 75 100% 100% 0%
2019 84 96.429% 100% 3.571%
2018 76 93.421% 100% 6.579%
2017 73 98.63% 98.63% 0%
2016 79 92.405% 96.053% 3.797%
2015 77 100% 100% 0%
2014 75 97.333% 100% 2.667%
2013 76 98.684% 100% 1.316%
2012 76 100% 100% 0%
2011 78 96.154% 96.154% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 66
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 75
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 84
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501928 76
  93%
  100%
  7%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 73
  99%
  99%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2501928 79
  92%
  96%
  4%
2015 2501928 77
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 75
  97%
  100%
  3%
2013 2501928 76
  99%
  100%
  1%
2012 2501928 76
  100%
  100%
  0%
2011 2501928 78
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 66 5% 95% 0% 0% 0% 0%
1353 48 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2501928 75 4% 95% 1% 0% 0% 0%
1353 80 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2019 2501928 84 2% 0% 93% 1% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501928 76 1% 4% 63% 25% 0% 7%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501928 73 4% 0% 62% 33% 1% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2501928 79 5% 0% 76% 11% 4% 4%
2015 2501928 77 4% 9% 77% 10% 0% 0%
2014 2501928 75 4% 3% 80% 11% 0% 3%
2013 2501928 76 4% 16% 70% 9% 0% 1%
2012 2501928 76 4% 20% 70% 7% 0% 0%
2011 2501928 78 5% 12% 74% 5% 4% 0%