Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 78.571% 100% 21.429%
2021 30 100% 100% 0%
2020 36 100% 100% 0%
2019 33 100% 100% 0%
2018 33 96.97% 100% 3.03%
2017 36 97.222% 100% 2.778%
2016 37 100% 100% 0%
2015 42 100% 100% 0%
2014 51 100% 100% 0%
2013 52 100% 100% 0%
2012 45 97.778% 100% 2.222%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 14
  79%
  100%
  21%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 30
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 36
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 33
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2501928 33
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 36
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 37
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2501928 42
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 51
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 52
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 45
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 14 7% 29% 43% 0% 0% 21%
1353 128 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2021 2501928 30 7% 43% 50% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 2501928 36 6% 22% 72% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2501928 33 0% 24% 64% 12% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2501928 33 6% 15% 67% 9% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501928 36 8% 31% 50% 8% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501928 37 5% 49% 41% 5% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2015 2501928 42 7% 62% 31% 0% 0% 0%
2014 2501928 51 8% 51% 39% 2% 0% 0%
2013 2501928 52 4% 40% 46% 10% 0% 0%
2012 2501928 45 4% 31% 60% 2% 0% 2%