Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 73 95.89% 100% 4.11%
2021 74 97.297% 100% 2.703%
2020 75 100% 100% 0%
2019 82 95.122% 100% 4.878%
2018 80 95% 98.701% 3.75%
2017 78 92.308% 98.63% 6.41%
2016 79 94.937% 100% 5.063%
2015 67 100% 100% 0%
2014 82 98.78% 100% 1.22%
2013 84 97.619% 100% 2.381%
2012 84 96.429% 98.78% 2.381%
2011 76 93.421% 98.611% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 73
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 74
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 75
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 82
  95%
  100%
  5%
2018 2501928 80
  95%
  99%
  4%
2017 2501928 78
  92%
  99%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 79
  95%
  100%
  5%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2015 2501928 67
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 82
  99%
  100%
  1%
2013 2501928 84
  98%
  100%
  2%
2012 2501928 84
  96%
  99%
  2%
2011 2501928 76
  93%
  99%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 73 3% 0% 79% 14% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501928 74 4% 8% 80% 5% 0% 3%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501928 75 4% 28% 67% 1% 0% 0%
2019 2501928 82 5% 22% 67% 1% 0% 5%
2018 2501928 80 5% 13% 61% 16% 1% 4%
2017 2501928 78 4% 4% 65% 19% 1% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501928 79 5% 10% 65% 15% 0% 5%
1353 80 0% 40% 20% 0% 0% 40%
2015 2501928 67 1% 3% 76% 19% 0% 0%
2014 2501928 82 1% 6% 70% 22% 0% 1%
2013 2501928 84 2% 10% 69% 17% 0% 2%
2012 2501928 84 1% 8% 75% 12% 1% 2%
2011 2501928 76 1% 4% 84% 4% 1% 5%