Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 29 96.552% 100% 3.448%
2020 34 100% 100% 0%
2019 30 96.667% 100% 3.333%
2018 34 97.059% 100% 2.941%
2017 35 100% 100% 0%
2016 32 93.75% 100% 6.25%
2015 35 100% 100% 0%
2014 34 97.059% 100% 2.941%
2013 19 100% 100% 0%
2012 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 19
  100%
  100%
  0%
2501935 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 29
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 34
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 30
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2501928 34
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 35
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 32
  94%
  100%
  6%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2501928 35
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 34
  97%
  100%
  3%
2013 2501928 19
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 23
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 19 0% 16% 84% 0% 0% 0%
2501935 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2021 2501928 29 3% 24% 69% 0% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501928 34 3% 44% 53% 0% 0% 0%
2019 2501928 30 3% 30% 63% 0% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2501928 34 0% 38% 59% 0% 0% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501928 35 0% 31% 60% 9% 0% 0%
2016 2501928 32 3% 28% 63% 0% 0% 6%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2015 2501928 35 3% 17% 80% 0% 0% 0%
2014 2501928 34 3% 21% 74% 0% 0% 3%
2013 2501928 19 0% 21% 79% 0% 0% 0%
2012 2501928 23 4% 4% 91% 0% 0% 0%