Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 34 97.059% 100% 2.941%
2021 26 96.154% 100% 3.846%
2020 25 92% 100% 8%
2019 26 92.308% 100% 7.692%
2018 29 93.103% 100% 6.897%
2017 31 90.323% 100% 9.677%
2016 27 100% 100% 0%
2015 33 100% 100% 0%
2014 37 100% 100% 0%
2013 35 100% 100% 0%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 34
  97%
  100%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 26
  96%
  100%
  4%
1353 224
  93%
  100%
  7%
2020 2501928 25
  92%
  100%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 26
  92%
  100%
  8%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2018 2501928 29
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 31
  90%
  100%
  10%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 27
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501928 33
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 37
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 35
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 34 6% 9% 76% 6% 0% 3%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501928 26 4% 8% 85% 0% 0% 4%
1353 224 0% 7% 64% 21% 0% 7%
2020 2501928 25 4% 12% 60% 16% 0% 8%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501928 26 4% 12% 77% 0% 0% 8%
1353 48 0% 0% 33% 0% 0% 67%
2018 2501928 29 3% 17% 72% 0% 0% 7%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501928 31 0% 13% 71% 6% 0% 10%
1355 28 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501928 27 7% 26% 67% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501928 33 6% 24% 67% 3% 0% 0%
2014 2501928 37 5% 38% 57% 0% 0% 0%
2013 2501928 35 3% 54% 43% 0% 0% 0%
2012 2501928 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%