Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 77 90.909% 95.89% 5.195%
2021 74 87.838% 91.549% 4.054%
2020 78 91.026% 93.421% 2.564%
2019 88 92.045% 94.186% 2.273%
2018 85 84.706% 92.308% 8.235%
2017 80 81.25% 90.278% 10%
2016 74 86.486% 86.486% 0%
2015 88 100% 100% 0%
2014 73 86.301% 87.5% 1.37%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 77
  91%
  96%
  5%
2021 2501928 74
  88%
  92%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2501928 78
  91%
  93%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 88
  92%
  94%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501928 85
  85%
  92%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 80
  81%
  90%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 74
  86%
  86%
  0%
2015 2501928 88
  100%
  100%
  0%
2014 2501928 73
  86%
  88%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 77 1% 1% 45% 40% 4% 5%
2021 2501928 74 3% 7% 41% 38% 8% 4%
1353 48 0% 33% 33% 0% 0% 33%
2020 2501928 78 0% 4% 49% 38% 6% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2501928 88 0% 5% 35% 52% 6% 2%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2501928 85 1% 2% 34% 44% 7% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501928 80 3% 6% 28% 45% 9% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501928 74 3% 1% 53% 30% 14% 0%
2015 2501928 88 1% 7% 44% 48% 0% 0%
2014 2501928 73 0% 1% 25% 60% 12% 1%