Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 98.611% 100% 1.389%
2021 74 97.297% 97.297% 0%
2020 77 100% 100% 0%
2019 14 78.571% 100% 21.429%
2018 94 81.915% 88.506% 7.447%
2017 92 82.609% 89.412% 7.609%
2016 77 76.623% 78.667% 2.597%
2015 80 75% 76.923% 2.5%
2014 79 83.544% 88% 5.063%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 72
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 74
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 77
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 14
  79%
  100%
  21%
2018 2501928 94
  82%
  89%
  7%
2017 2501928 92
  83%
  89%
  8%
2016 2501928 77
  77%
  79%
  3%
2015 2501928 80
  75%
  77%
  2%
2014 2501928 79
  84%
  88%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 72 4% 0% 74% 21% 0% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501928 74 0% 5% 47% 45% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501928 77 1% 1% 92% 5% 0% 0%
2019 2501928 14 0% 0% 36% 43% 0% 21%
2018 2501928 94 1% 2% 33% 46% 11% 7%
2017 2501928 92 0% 3% 29% 49% 10% 8%
2016 2501928 77 1% 0% 40% 35% 21% 3%
2015 2501928 80 0% 1% 23% 51% 23% 3%
2014 2501928 79 0% 0% 35% 48% 11% 5%