Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2501935 73
  97%
  99%
  1%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2021 2501935 76
  99%
  99%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501935 73 1% 26% 70% 0% 1% 1%
1353 96 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501935 76 1% 14% 79% 4% 1% 0%
1353 80 0% 0% 80% 0% 0% 20%