Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 98.611% 100% 1.389%
2021 68 95.588% 100% 4.412%
2020 72 98.611% 100% 1.389%
2019 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 72
  99%
  100%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 68
  96%
  100%
  4%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 72
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 72 1% 4% 86% 7% 0% 1%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2501928 68 0% 6% 84% 6% 0% 4%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2020 2501928 72 0% 4% 89% 6% 0% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501928 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%