Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 98.611% 100% 1.389%
2021 67 95.522% 98.462% 2.985%
2020 73 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 72
  99%
  100%
  1%
1353 112
  86%
  86%
  0%
2021 2501928 67
  96%
  98%
  3%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2020 2501928 73
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 72 4% 11% 63% 21% 0% 1%
1353 112 0% 14% 29% 43% 14% 0%
2021 2501928 67 6% 7% 79% 3% 1% 3%
1353 96 0% 0% 67% 17% 0% 17%
2020 2501928 73 4% 1% 85% 10% 0% 0%
1353 32 50% 0% 0% 0% 0% 50%