Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 95.946% 98.611% 2.703%
2021 73 98.63% 98.63% 0%
2020 71 97.183% 97.183% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 74
  96%
  99%
  3%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2021 2501928 73
  99%
  99%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2501928 71
  97%
  97%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 74 0% 0% 15% 81% 1% 3%
1353 64 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2021 2501928 73 0% 0% 19% 79% 1% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501928 71 0% 0% 24% 73% 3% 0%