Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 66 96.97% 100% 3.03%
2021 72 98.611% 100% 1.389%
2020 2 100% 100% 0%
2019 6 83.333% 100% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 66
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 72
  99%
  100%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 2
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 6
  83%
  100%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 66 5% 18% 74% 0% 0% 3%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2501928 72 4% 15% 75% 4% 0% 1%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501928 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501928 6 0% 0% 33% 50% 0% 17%