Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 75 97.333% 100% 2.667%
2021 68 95.588% 100% 4.412%
2020 77 100% 100% 0%
2019 3 66.667% 66.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 75
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501928 68
  96%
  100%
  4%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2020 2501928 77
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 3
  67%
  67%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 75 3% 0% 83% 12% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501928 68 1% 6% 82% 6% 0% 4%
1353 48 0% 33% 33% 0% 33% 0%
2020 2501928 77 4% 0% 81% 16% 0% 0%
2019 2501928 3 0% 0% 33% 33% 33% 0%