Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 36
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 36 0% 47% 53% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%