Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501928 39
  100%
  100%
  0%
1353 112
  86%
  100%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501928 39 3% 33% 62% 3% 0% 0%
1353 112 0% 0% 71% 14% 0% 14%