Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 93 92.473% 97.727% 5.376%
2021 84 65.476% 91.667% 28.571%
2020 88 86.364% 96.203% 10.227%
2019 88 80.682% 87.654% 7.955%
2018 92 89.13% 95.349% 6.522%
2017 94 90.426% 92.391% 2.128%
2016 94 86.17% 92.045% 6.383%
2015 91 93.407% 96.591% 3.297%
2014 78 94.872% 100% 5.128%
2013 68 94.118% 96.97% 2.941%
2012 35 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 93
  92%
  98%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 84
  65%
  92%
  29%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 88
  86%
  96%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2502441 88
  81%
  88%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 92
  89%
  95%
  7%
2017 2502441 94
  90%
  92%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 94
  86%
  92%
  6%
2015 2502441 91
  93%
  97%
  3%
2014 2502441 78
  95%
  100%
  5%
2013 2502441 68
  94%
  97%
  3%
2012 2502441 35
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 93 4% 3% 46% 38% 2% 5%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502441 84 4% 2% 35% 23% 6% 29%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502441 88 5% 8% 47% 27% 3% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2502441 88 5% 0% 20% 53% 11% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502441 92 4% 8% 49% 28% 4% 7%
2017 2502441 94 3% 0% 49% 37% 7% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502441 94 1% 1% 39% 45% 7% 6%
2015 2502441 91 1% 1% 63% 29% 3% 3%
2014 2502441 78 4% 9% 55% 27% 0% 5%
2013 2502441 68 0% 9% 69% 16% 3% 3%
2012 2502441 35 3% 0% 66% 31% 0% 0%