Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 86.567% 93.548% 7.463%
2021 67 83.582% 84.848% 1.493%
2020 95 86.316% 87.234% 1.053%
2019 90 97.778% 97.778% 0%
2018 87 82.759% 83.721% 1.149%
2017 90 82.222% 82.222% 0%
2016 84 79.762% 81.707% 2.381%
2015 91 86.813% 89.773% 3.297%
2014 79 94.937% 94.937% 0%
2013 56 91.071% 91.071% 0%
2012 32 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 67
  87%
  94%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 67
  84%
  85%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 95
  86%
  87%
  1%
2019 2502441 90
  98%
  98%
  0%
2018 2502441 87
  83%
  84%
  1%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2502441 90
  82%
  82%
  0%
2016 2502441 84
  80%
  82%
  2%
2015 2502441 91
  87%
  90%
  3%
2014 2502441 79
  95%
  95%
  0%
2013 2502441 56
  91%
  91%
  0%
2012 2502441 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 67 4% 3% 58% 21% 6% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502441 67 1% 0% 69% 13% 15% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502441 95 3% 1% 51% 31% 13% 1%
2019 2502441 90 4% 8% 70% 16% 2% 0%
2018 2502441 87 2% 0% 56% 24% 16% 1%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2017 2502441 90 2% 1% 49% 29% 18% 0%
2016 2502441 84 1% 0% 55% 24% 18% 2%
2015 2502441 91 2% 0% 38% 46% 10% 3%
2014 2502441 79 3% 4% 53% 35% 5% 0%
2013 2502441 56 0% 2% 54% 36% 9% 0%
2012 2502441 32 0% 9% 91% 0% 0% 0%