Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 81 93.827% 100% 6.173%
2021 85 88.235% 90.361% 2.353%
2020 89 97.753% 97.753% 0%
2019 81 95.062% 97.468% 2.469%
2018 81 96.296% 97.5% 1.235%
2017 76 94.737% 100% 5.263%
2016 68 94.118% 95.522% 1.471%
2015 68 88.235% 96.774% 8.824%
2014 78 93.59% 98.649% 5.128%
2013 63 90.476% 98.276% 7.937%
2012 38 86.842% 97.059% 10.526%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 81
  94%
  100%
  6%
2021 2502441 85
  88%
  90%
  2%
2020 2502441 89
  98%
  98%
  0%
7000414 1
  0%
  0%
  0%
2019 2502441 81
  95%
  97%
  2%
2018 2502441 81
  96%
  98%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 76
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 68
  94%
  96%
  1%
2015 2502441 68
  88%
  97%
  9%
2014 2502441 78
  94%
  99%
  5%
2013 2502441 63
  90%
  98%
  8%
2012 2502441 38
  87%
  97%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 81 4% 1% 74% 15% 0% 6%
2021 2502441 85 4% 8% 71% 5% 9% 2%
2020 2502441 89 4% 7% 73% 13% 2% 0%
7000414 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2502441 81 4% 5% 78% 9% 2% 2%
2018 2502441 81 4% 0% 54% 38% 2% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502441 76 5% 9% 53% 28% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502441 68 6% 3% 75% 10% 4% 1%
2015 2502441 68 6% 0% 71% 12% 3% 9%
2014 2502441 78 5% 0% 86% 3% 1% 5%
2013 2502441 63 5% 0% 76% 10% 2% 8%
2012 2502441 38 0% 0% 79% 8% 3% 11%