Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 100 96% 97.959% 2%
2021 95 89.474% 97.701% 8.421%
2020 100 86% 98.851% 13%
2019 95 73.684% 74.468% 1.053%
2018 95 76.842% 81.111% 5.263%
2017 116 76.724% 82.407% 6.897%
2016 90 78.889% 78.889% 0%
2015 94 90.426% 93.407% 3.191%
2014 78 91.026% 91.026% 0%
2013 69 97.101% 97.101% 0%
2012 33 90.909% 93.75% 3.03%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 100
  96%
  98%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 95
  89%
  98%
  8%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 100
  86%
  99%
  13%
2019 2502441 95
  74%
  74%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2502441 95
  77%
  81%
  5%
2017 2502441 116
  77%
  82%
  7%
2016 2502441 90
  79%
  79%
  0%
2015 2502441 94
  90%
  93%
  3%
2014 2502441 78
  91%
  91%
  0%
2013 2502441 69
  97%
  97%
  0%
2012 2502441 33
  91%
  94%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 100 6% 3% 72% 15% 2% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502441 95 3% 0% 47% 39% 2% 8%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2502441 100 6% 4% 58% 17% 1% 13%
2019 2502441 95 1% 0% 27% 43% 25% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2502441 95 4% 0% 23% 44% 18% 5%
2017 2502441 116 0% 0% 23% 50% 16% 7%
2016 2502441 90 3% 0% 13% 62% 21% 0%
2015 2502441 94 0% 0% 19% 71% 6% 3%
2014 2502441 78 0% 0% 53% 38% 9% 0%
2013 2502441 69 3% 0% 67% 28% 3% 0%
2012 2502441 33 3% 12% 42% 33% 6% 3%