Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 155 97.419% 97.419% 0%
2021 175 97.714% 98.844% 1.143%
2020 159 99.371% 99.371% 0%
2019 151 97.351% 99.324% 1.987%
2018 175 97.143% 97.701% 0.571%
2017 134 97.015% 97.015% 0%
2016 147 97.279% 97.279% 0%
2015 182 93.956% 94.475% 0.549%
2014 143 91.608% 91.608% 0%
2013 83 92.771% 92.771% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 155
  97%
  97%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 175
  98%
  99%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 159
  99%
  99%
  0%
2019 2502441 151
  97%
  99%
  2%
2018 2502441 175
  97%
  98%
  1%
2017 2502441 134
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 147
  97%
  97%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2502441 182
  94%
  94%
  1%
2014 2502441 143
  92%
  92%
  0%
2013 2502441 83
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 155 4% 1% 79% 13% 3% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502441 175 3% 14% 74% 6% 1% 1%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2502441 159 3% 16% 71% 9% 1% 0%
2019 2502441 151 5% 5% 74% 14% 1% 2%
2018 2502441 175 5% 1% 71% 21% 2% 1%
2017 2502441 134 0% 3% 58% 36% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502441 147 2% 0% 75% 20% 3% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2015 2502441 182 3% 1% 76% 14% 5% 1%
2014 2502441 143 3% 15% 69% 4% 8% 0%
2013 2502441 83 4% 7% 78% 4% 7% 0%