Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 90 95.556% 95.556% 0%
2021 89 89.888% 93.023% 3.371%
2020 95 91.579% 92.553% 1.053%
2019 95 94.737% 94.737% 0%
2018 97 92.784% 92.784% 0%
2017 89 96.629% 98.851% 2.247%
2016 90 88.889% 89.888% 1.111%
2015 93 94.624% 94.624% 0%
2014 83 86.747% 86.747% 0%
2013 71 88.732% 91.304% 2.817%
2012 35 68.571% 70.588% 2.857%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 90
  96%
  96%
  0%
2021 2502441 89
  90%
  93%
  3%
2020 2502441 95
  92%
  93%
  1%
2019 2502441 95
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 97
  93%
  93%
  0%
2017 2502441 89
  97%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 90
  89%
  90%
  1%
2015 2502441 93
  95%
  95%
  0%
2014 2502441 83
  87%
  87%
  0%
2013 2502441 71
  89%
  91%
  3%
2012 2502441 35
  69%
  71%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 90 0% 1% 17% 78% 4% 0%
2021 2502441 89 0% 0% 16% 74% 7% 3%
2020 2502441 95 0% 0% 32% 60% 7% 1%
2019 2502441 95 0% 0% 14% 80% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502441 97 1% 0% 13% 78% 7% 0%
2017 2502441 89 0% 0% 33% 64% 1% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502441 90 0% 0% 8% 81% 10% 1%
2015 2502441 93 0% 0% 29% 66% 5% 0%
2014 2502441 83 0% 0% 16% 71% 13% 0%
2013 2502441 71 0% 0% 21% 68% 8% 3%
2012 2502441 35 0% 0% 20% 49% 29% 3%