Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 166 95.783% 96.951% 1.205%
2021 190 94.737% 96.257% 1.579%
2020 184 87.5% 87.978% 0.543%
2019 215 85.116% 85.116% 0%
2018 223 88.341% 88.341% 0%
2017 227 82.379% 82.379% 0%
2016 213 83.099% 85.507% 2.817%
2015 247 80.567% 81.557% 1.215%
2014 198 68.182% 69.948% 2.525%
2013 225 82.667% 83.408% 0.889%
2012 225 77.778% 78.475% 0.889%
2011 173 86.127% 86.127% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 166
  96%
  97%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 190
  95%
  96%
  2%
2020 2502441 184
  88%
  88%
  1%
2019 2502441 215
  85%
  85%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 223
  88%
  88%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 227
  82%
  82%
  0%
2016 2502441 213
  83%
  86%
  3%
2015 2502441 247
  81%
  82%
  1%
2014 2502441 198
  68%
  70%
  3%
4314660 1
  0%
  0%
  0%
2013 2502441 225
  83%
  83%
  1%
2012 2502441 225
  78%
  78%
  1%
2011 2502441 173
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 166 5% 14% 56% 20% 3% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502441 190 5% 2% 53% 35% 4% 2%
2020 2502441 184 5% 3% 49% 30% 12% 1%
2019 2502441 215 5% 7% 43% 29% 15% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2502441 223 5% 4% 50% 29% 12% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502441 227 4% 1% 37% 40% 18% 0%
2016 2502441 213 3% 2% 42% 36% 14% 3%
2015 2502441 247 4% 1% 46% 30% 18% 1%
2014 2502441 198 2% 4% 32% 31% 29% 3%
4314660 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2013 2502441 225 4% 6% 44% 29% 16% 1%
2012 2502441 225 2% 6% 23% 47% 21% 1%
2011 2502441 173 1% 0% 51% 34% 14% 0%