Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 61.194% 91.111% 32.836%
2021 61 70.492% 84.314% 16.393%
2020 81 74.074% 88.235% 16.049%
2019 77 66.234% 79.688% 16.883%
2018 69 55.072% 69.091% 20.29%
2017 66 66.667% 72.131% 7.576%
2016 65 75.385% 85.965% 12.308%
2015 48 37.5% 39.13% 4.167%
2014 72 66.667% 68.571% 2.778%
2013 50 74% 75.51% 2%
2012 33 72.727% 72.727% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 67
  61%
  91%
  33%
2021 2502441 61
  70%
  84%
  16%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2502441 81
  74%
  88%
  16%
2019 2502441 77
  66%
  80%
  17%
2018 2502441 69
  55%
  69%
  20%
2017 2502441 66
  67%
  72%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 65
  75%
  86%
  12%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2015 2502441 48
  38%
  39%
  4%
2014 2502441 72
  67%
  69%
  3%
2013 2502441 50
  74%
  76%
  2%
2012 2502441 33
  73%
  73%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 67 1% 0% 48% 12% 6% 33%
2021 2502441 61 5% 2% 48% 15% 13% 16%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2502441 81 4% 9% 46% 15% 10% 16%
2019 2502441 77 3% 0% 52% 12% 17% 17%
2018 2502441 69 4% 0% 23% 28% 25% 20%
2017 2502441 66 0% 0% 30% 35% 26% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502441 65 3% 2% 51% 20% 12% 12%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2015 2502441 48 4% 0% 21% 13% 58% 4%
2014 2502441 72 4% 0% 51% 11% 31% 3%
2013 2502441 50 4% 4% 42% 24% 24% 2%
2012 2502441 33 0% 0% 67% 6% 27% 0%