Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 81 97.531% 98.75% 1.235%
2021 76 94.737% 96% 1.316%
2020 81 96.296% 97.5% 1.235%
2019 85 95.294% 97.59% 2.353%
2018 79 96.203% 97.436% 1.266%
2017 83 89.157% 92.5% 3.614%
2016 75 96% 97.297% 1.333%
2015 86 97.674% 98.824% 1.163%
2014 72 94.444% 97.143% 2.778%
2013 62 96.774% 100% 3.226%
2012 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 81
  98%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 76
  95%
  96%
  1%
2020 2502441 81
  96%
  98%
  1%
2019 2502441 85
  95%
  98%
  2%
2018 2502441 79
  96%
  97%
  1%
2017 2502441 83
  89%
  92%
  4%
2016 2502441 75
  96%
  97%
  1%
2015 2502441 86
  98%
  99%
  1%
2014 2502441 72
  94%
  97%
  3%
2013 2502441 62
  97%
  100%
  3%
2012 2502441 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 81 6% 75% 14% 2% 1% 1%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2502441 76 4% 46% 39% 5% 4% 1%
2020 2502441 81 4% 69% 21% 2% 2% 1%
2019 2502441 85 4% 66% 22% 4% 2% 2%
2018 2502441 79 4% 53% 34% 5% 3% 1%
2017 2502441 83 4% 45% 22% 19% 7% 4%
2016 2502441 75 4% 64% 27% 1% 3% 1%
2015 2502441 86 5% 52% 33% 8% 1% 1%
2014 2502441 72 4% 72% 14% 4% 3% 3%
2013 2502441 62 6% 65% 19% 6% 0% 3%
2012 2502441 16 6% 88% 6% 0% 0% 0%