Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 82 93.902% 100% 6.098%
2021 80 93.75% 98.684% 5%
2020 87 90.805% 96.341% 5.747%
2019 89 97.753% 100% 2.247%
2018 91 87.912% 95.238% 7.692%
2017 85 82.353% 90.909% 9.412%
2016 84 86.905% 97.333% 10.714%
2015 87 81.609% 88.75% 8.046%
2014 76 92.105% 93.333% 1.316%
2013 66 86.364% 87.692% 1.515%
2012 22 95.455% 100% 4.545%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 82
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 80
  94%
  99%
  5%
2020 2502441 87
  91%
  96%
  6%
2019 2502441 89
  98%
  100%
  2%
2018 2502441 91
  88%
  95%
  8%
2017 2502441 85
  82%
  91%
  9%
2016 2502441 84
  87%
  97%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502441 87
  82%
  89%
  8%
2014 2502441 76
  92%
  93%
  1%
2013 2502441 66
  86%
  88%
  2%
2012 2502441 22
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 82 5% 56% 30% 2% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502441 80 5% 9% 63% 18% 1% 5%
2020 2502441 87 5% 9% 63% 14% 3% 6%
2019 2502441 89 4% 46% 46% 1% 0% 2%
2018 2502441 91 2% 0% 73% 12% 4% 8%
2017 2502441 85 0% 0% 34% 48% 8% 9%
2016 2502441 84 2% 4% 62% 19% 2% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502441 87 1% 1% 39% 40% 10% 8%
2014 2502441 76 1% 0% 50% 41% 7% 1%
2013 2502441 66 0% 0% 18% 68% 12% 2%
2012 2502441 22 0% 0% 18% 77% 0% 5%