Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 220 80% 86.275% 7.273%
2021 209 75.12% 80.513% 6.699%
2020 229 68.122% 78% 12.664%
2019 218 77.523% 90.374% 14.22%
2018 291 68.729% 80.321% 14.433%
2017 292 61.986% 72.4% 14.384%
2016 348 67.816% 75.641% 10.345%
2015 309 48.22% 55.805% 13.592%
2014 254 60.236% 75.369% 20.079%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 220
  80%
  86%
  7%
2021 2502441 209
  75%
  81%
  7%
2020 2502441 229
  68%
  78%
  13%
2019 2502441 218
  78%
  90%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 291
  69%
  80%
  14%
2017 2502441 292
  62%
  72%
  14%
2016 2502441 348
  68%
  76%
  10%
2015 2502441 309
  48%
  56%
  14%
2014 2502441 254
  60%
  75%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 220 3% 0% 29% 48% 13% 7%
2021 2502441 209 1% 1% 15% 58% 18% 7%
2020 2502441 229 0% 0% 13% 55% 19% 13%
2019 2502441 218 0% 3% 42% 33% 8% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502441 291 2% 0% 15% 51% 17% 14%
2017 2502441 292 3% 0% 15% 42% 24% 14%
2016 2502441 348 1% 1% 18% 47% 22% 10%
2015 2502441 309 0% 0% 13% 35% 38% 14%
2014 2502441 254 1% 0% 19% 41% 20% 20%