Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 203 89.163% 92.347% 3.448%
2021 192 91.146% 94.086% 3.125%
2020 237 89.03% 91.739% 2.954%
2019 246 82.927% 86.809% 4.472%
2018 279 67.025% 74.206% 9.677%
2017 320 70.938% 82.545% 14.062%
2016 325 64.923% 71.525% 9.231%
2015 293 64.505% 72.137% 10.58%
2014 268 73.881% 78.261% 5.597%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 203
  89%
  92%
  3%
2021 2502441 192
  91%
  94%
  3%
2020 2502441 237
  89%
  92%
  3%
2019 2502441 246
  83%
  87%
  4%
2018 2502441 279
  67%
  74%
  10%
2017 2502441 320
  71%
  83%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 325
  65%
  72%
  9%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2502441 293
  65%
  72%
  11%
2014 2502441 268
  74%
  78%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 203 2% 0% 61% 26% 7% 3%
2021 2502441 192 5% 10% 61% 15% 6% 3%
2020 2502441 237 4% 3% 57% 25% 8% 3%
2019 2502441 246 3% 2% 48% 30% 13% 4%
2018 2502441 279 0% 0% 8% 59% 23% 10%
2017 2502441 320 0% 0% 13% 57% 15% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2502441 325 0% 1% 15% 49% 26% 9%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2015 2502441 293 0% 1% 22% 41% 25% 11%
2014 2502441 268 0% 0% 15% 59% 21% 6%