Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 258 68.992% 80.543% 14.341%
2021 261 64.368% 78.873% 18.391%
2020 265 53.208% 62.389% 14.717%
2019 281 68.327% 80% 14.591%
2018 350 53.714% 61.639% 12.857%
2017 359 48.747% 60.554% 19.499%
2016 350 51.714% 62.847% 17.714%
2015 345 54.203% 63.823% 15.072%
2014 267 47.94% 60.377% 20.599%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 258
  69%
  81%
  14%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2502441 261
  64%
  79%
  18%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 265
  53%
  62%
  15%
2019 2502441 281
  68%
  80%
  15%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2502441 350
  54%
  62%
  13%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 359
  49%
  61%
  19%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 350
  52%
  63%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502441 345
  54%
  64%
  15%
2014 2502441 267
  48%
  60%
  21%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 258 1% 0% 14% 55% 17% 14%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2502441 261 1% 0% 9% 52% 17% 18%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 2502441 265 0% 0% 5% 48% 32% 15%
2019 2502441 281 0% 0% 6% 62% 17% 15%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2018 2502441 350 1% 0% 5% 47% 33% 13%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502441 359 0% 0% 6% 42% 32% 19%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502441 350 1% 0% 3% 48% 31% 18%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502441 345 0% 0% 6% 48% 31% 15%
2014 2502441 267 0% 1% 5% 42% 31% 21%