Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 21 95.238% 100% 4.762%
2020 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 20
  100%
  100%
  0%
1353 144
  89%
  100%
  11%
2021 2502441 21
  95%
  100%
  5%
2020 2502441 20
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 20 5% 55% 40% 0% 0% 0%
1353 144 11% 22% 33% 22% 0% 11%
2021 2502441 21 5% 62% 29% 0% 0% 5%
2020 2502441 20 5% 30% 65% 0% 0% 0%