Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 125 76.8% 82.051% 6.4%
2021 135 85.185% 89.844% 5.185%
2020 152 74.342% 79.021% 5.921%
2019 129 68.992% 75.424% 8.527%
2018 125 86.4% 88.525% 2.4%
2017 120 83.333% 85.47% 2.5%
2016 127 89.764% 92.683% 3.15%
2015 126 83.333% 87.5% 4.762%
2014 146 83.562% 91.045% 8.219%
2013 147 78.912% 82.27% 4.082%
2012 158 81.646% 82.692% 1.266%
2011 197 75.635% 80.978% 6.599%
2010 155 45.161% 55.556% 18.71%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 125
  77%
  82%
  6%
2021 2502444 135
  85%
  90%
  5%
2020 2502444 152
  74%
  79%
  6%
2019 2502444 129
  69%
  75%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2502444 125
  86%
  89%
  2%
2017 2502444 120
  83%
  85%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2502444 127
  90%
  93%
  3%
1353 80
  20%
  33%
  40%
2015 2502444 126
  83%
  88%
  5%
2014 2502444 146
  84%
  91%
  8%
2013 2502444 147
  79%
  82%
  4%
2012 2502444 158
  82%
  83%
  1%
2011 2502444 197
  76%
  81%
  7%
2010 2502444 155
  45%
  56%
  19%
4310911 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 125 0% 1% 11% 65% 17% 6%
2021 2502444 135 1% 3% 24% 56% 10% 5%
2020 2502444 152 1% 1% 18% 54% 20% 6%
2019 2502444 129 1% 0% 5% 63% 22% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2502444 125 3% 0% 22% 61% 11% 2%
2017 2502444 120 4% 0% 26% 53% 14% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2502444 127 3% 0% 26% 61% 7% 3%
1353 80 0% 0% 0% 20% 40% 40%
2015 2502444 126 3% 0% 21% 59% 12% 5%
2014 2502444 146 1% 0% 25% 58% 8% 8%
2013 2502444 147 0% 0% 10% 69% 17% 4%
2012 2502444 158 1% 0% 9% 72% 17% 1%
2011 2502444 197 1% 0% 7% 69% 18% 7%
2010 2502444 155 0% 0% 6% 39% 36% 19%
4310911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%