Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 97.222% 100% 2.778%
2021 17 100% 100% 0%
2020 18 94.444% 100% 5.556%
2019 40 97.5% 100% 2.5%
2018 31 96.774% 96.774% 0%
2017 27 74.074% 83.333% 11.111%
2016 33 78.788% 83.871% 6.061%
2015 46 91.304% 91.304% 0%
2014 49 77.551% 88.372% 12.245%
2013 24 95.833% 95.833% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 36
  97%
  100%
  3%
2021 2502444 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2502444 18
  94%
  100%
  6%
2019 2502444 40
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502444 31
  97%
  97%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 27
  74%
  83%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2502444 33
  79%
  84%
  6%
1353 48
  0%
  0%
  0%
2015 2502444 46
  91%
  91%
  0%
2014 2502444 49
  78%
  88%
  12%
2013 2502444 24
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 36 6% 14% 50% 28% 0% 3%
2021 2502444 17 6% 6% 47% 41% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2502444 18 6% 22% 28% 39% 0% 6%
2019 2502444 40 5% 5% 68% 20% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502444 31 6% 10% 42% 39% 3% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502444 27 7% 7% 37% 22% 15% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2502444 33 3% 15% 39% 21% 15% 6%
1353 48 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2502444 46 4% 9% 30% 48% 9% 0%
2014 2502444 49 4% 6% 31% 37% 10% 12%
2013 2502444 24 4% 13% 33% 46% 4% 0%