Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 96% 100% 4%
2021 35 100% 100% 0%
2020 29 96.552% 96.552% 0%
2019 28 100% 100% 0%
2018 28 96.429% 96.429% 0%
2017 37 89.189% 97.059% 8.108%
2016 39 97.436% 100% 2.564%
2015 40 90% 90% 0%
2014 43 95.349% 95.349% 0%
2013 28 85.714% 88.889% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 25
  96%
  100%
  4%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2021 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 35
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2020 2502444 29
  97%
  97%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2502444 28
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 28
  96%
  96%
  0%
1353 112
  71%
  71%
  0%
2017 2502444 37
  89%
  97%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502444 39
  97%
  100%
  3%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2015 2502444 40
  90%
  90%
  0%
2014 2502444 43
  95%
  95%
  0%
2013 2502444 28
  86%
  89%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 25 4% 4% 48% 40% 0% 4%
1353 176 0% 9% 36% 55% 0% 0%
2021 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 35 3% 17% 69% 11% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2020 2502444 29 3% 21% 55% 17% 3% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502444 28 7% 7% 75% 11% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 28 4% 0% 68% 25% 4% 0%
1353 112 0% 14% 0% 57% 29% 0%
2017 2502444 37 0% 16% 38% 35% 3% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502444 39 3% 10% 28% 56% 0% 3%
1353 112 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2015 2502444 40 0% 5% 13% 73% 10% 0%
2014 2502444 43 0% 2% 33% 60% 5% 0%
2013 2502444 28 4% 11% 14% 57% 11% 4%