Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 11 100% 100% 0%
2020 19 94.737% 94.737% 0%
2019 11 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%
2017 9 88.889% 100% 11.111%
2016 9 88.889% 88.889% 0%
2015 23 100% 100% 0%
2014 24 91.667% 95.652% 4.167%
2013 17 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 7
  100%
  100%
  0%
2021 2502444 11
  100%
  100%
  0%
2020 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 19
  95%
  95%
  0%
2019 2502444 11
  100%
  100%
  0%
2018 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 19
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 9
  89%
  100%
  11%
2016 2502444 9
  89%
  89%
  0%
2015 2502444 23
  100%
  100%
  0%
2014 2502444 24
  92%
  96%
  4%
2013 2502444 17
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2021 2502444 11 9% 9% 55% 27% 0% 0%
2020 7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502444 19 0% 26% 11% 58% 5% 0%
2019 2502444 11 18% 27% 18% 36% 0% 0%
2018 7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502444 19 0% 26% 53% 21% 0% 0%
2017 2502444 9 0% 33% 44% 11% 0% 11%
2016 2502444 9 11% 11% 67% 0% 11% 0%
2015 2502444 23 4% 9% 65% 22% 0% 0%
2014 2502444 24 4% 25% 29% 33% 4% 4%
2013 2502444 17 6% 18% 65% 6% 0% 6%