Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 71.429% 83.333% 14.286%
2021 9 77.778% 87.5% 11.111%
2020 5 100% 100% 0%
2019 15 93.333% 93.333% 0%
2018 18 100% 100% 0%
2017 7 28.571% 33.333% 14.286%
2016 11 81.818% 81.818% 0%
2015 17 82.353% 82.353% 0%
2014 13 61.538% 72.727% 15.385%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504022 1
  100%
  100%
  0%
2502444 7
  71%
  83%
  14%
2021 2502444 9
  78%
  88%
  11%
2020 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 5
  100%
  100%
  0%
2019 7000351 3
  100%
  100%
  0%
2502444 15
  93%
  93%
  0%
2018 2502444 18
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 7
  29%
  33%
  14%
2016 2502444 11
  82%
  82%
  0%
2015 2502444 17
  82%
  82%
  0%
2014 2501922 11
  82%
  90%
  9%
2502444 13
  62%
  73%
  15%
2013 2501922 7
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504022 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 7 0% 0% 29% 43% 14% 14%
2021 2502444 9 22% 0% 44% 11% 11% 11%
2020 7000351 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2502444 5 0% 20% 0% 80% 0% 0%
2019 7000351 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2502444 15 0% 0% 33% 53% 7% 0%
2018 2502444 18 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2017 2502444 7 14% 0% 0% 14% 57% 14%
2016 2502444 11 9% 0% 9% 64% 18% 0%
2015 2502444 17 6% 6% 12% 59% 18% 0%
2014 2501922 11 0% 0% 9% 73% 9% 9%
2502444 13 0% 0% 15% 46% 23% 15%
2013 2501922 7 14% 14% 14% 43% 14% 0%