Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 22 90.909% 100% 9.091%
2020 16 87.5% 100% 12.5%
2019 12 100% 100% 0%
2018 23 91.304% 100% 8.696%
2017 21 100% 100% 0%
2016 38 84.211% 91.429% 7.895%
2015 29 96.552% 100% 3.448%
2014 20 90% 100% 10%
2013 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 9
  100%
  100%
  0%
2021 2502444 22
  91%
  100%
  9%
2020 7000351 2
  100%
  100%
  0%
2502444 16
  88%
  100%
  12%
2019 2502444 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000351 3
  100%
  100%
  0%
2502444 23
  91%
  100%
  9%
2017 2502444 21
  100%
  100%
  0%
2016 2502444 38
  84%
  91%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502444 29
  97%
  100%
  3%
2014 2502444 20
  90%
  100%
  10%
2013 2502444 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502444 9 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2021 2502444 22 5% 0% 64% 23% 0% 9%
2020 7000351 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2502444 16 0% 6% 38% 44% 0% 13%
2019 2502444 12 8% 0% 58% 33% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 7000351 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2502444 23 4% 4% 48% 35% 0% 9%
2017 2502444 21 0% 10% 29% 62% 0% 0%
2016 2502444 38 0% 8% 45% 32% 8% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502444 29 3% 10% 55% 28% 0% 3%
2014 2502444 20 0% 10% 40% 40% 0% 10%
2013 2502444 13 0% 8% 62% 31% 0% 0%