Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 6 100% 100% 0%
2018 10 80% 88.889% 10%
2017 10 100% 100% 0%
2016 16 100% 100% 0%
2015 13 92.308% 100% 7.692%
2014 13 76.923% 83.333% 7.692%
2013 10 90% 90% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 1
  100%
  100%
  0%
2019 2502444 6
  100%
  100%
  0%
2018 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 10
  80%
  89%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 10
  100%
  100%
  0%
2016 2502444 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502444 13
  92%
  100%
  8%
2014 2502444 13
  77%
  83%
  8%
2013 2502444 10
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502444 6 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502444 10 0% 0% 60% 20% 10% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502444 10 10% 10% 30% 50% 0% 0%
2016 2502444 16 0% 6% 56% 38% 0% 0%
2015 2502444 13 0% 0% 38% 54% 0% 8%
2014 2502444 13 0% 0% 23% 54% 15% 8%
2013 2502444 10 0% 30% 40% 20% 10% 0%