Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 26 96.154% 96.154% 0%
2020 32 100% 100% 0%
2019 39 97.436% 97.436% 0%
2018 41 97.561% 97.561% 0%
2017 52 92.308% 92.308% 0%
2016 47 82.979% 90.698% 8.511%
2015 61 93.443% 93.443% 0%
2014 26 92.308% 92.308% 0%
2013 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 20
  100%
  100%
  0%
2021 7000351 3
  100%
  100%
  0%
2502444 26
  96%
  96%
  0%
2020 7000351 5
  100%
  100%
  0%
2502444 32
  100%
  100%
  0%
2019 2502444 39
  97%
  97%
  0%
2018 7000351 5
  100%
  100%
  0%
2502444 41
  98%
  98%
  0%
2017 2502444 52
  92%
  92%
  0%
2016 2502444 47
  83%
  91%
  9%
2015 2502444 61
  93%
  93%
  0%
2014 2502444 26
  92%
  92%
  0%
2013 2502444 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502444 20 0% 10% 40% 50% 0% 0%
2021 7000351 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2502444 26 4% 4% 50% 38% 4% 0%
2020 7000351 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2502444 32 6% 13% 25% 53% 0% 0%
2019 2502444 39 0% 5% 31% 59% 3% 0%
2018 7000351 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2502444 41 0% 5% 44% 46% 2% 0%
2017 2502444 52 0% 4% 44% 42% 8% 0%
2016 2502444 47 0% 0% 43% 40% 9% 9%
2015 2502444 61 3% 0% 36% 54% 7% 0%
2014 2502444 26 8% 4% 50% 31% 8% 0%
2013 2502444 17 0% 35% 53% 12% 0% 0%