Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2021 15 93.333% 93.333% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 9 88.889% 88.889% 0%
2018 15 93.333% 93.333% 0%
2017 18 94.444% 100% 5.556%
2016 21 100% 100% 0%
2015 18 94.444% 100% 5.556%
2014 13 100% 100% 0%
2013 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000351 5
  100%
  100%
  0%
2502444 5
  100%
  100%
  0%
2021 7000351 5
  100%
  100%
  0%
2502444 15
  93%
  93%
  0%
2020 7000351 4
  100%
  100%
  0%
2502444 19
  100%
  100%
  0%
2019 7000351 2
  100%
  100%
  0%
2502444 9
  89%
  89%
  0%
2018 7000351 2
  100%
  100%
  0%
2502444 15
  93%
  93%
  0%
2017 2502444 18
  94%
  100%
  6%
2016 2502444 21
  100%
  100%
  0%
2015 2502444 18
  94%
  100%
  6%
2014 2502444 13
  100%
  100%
  0%
2013 2502444 18
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000351 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2502444 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2021 7000351 5 20% 20% 40% 20% 0% 0%
2502444 15 0% 13% 40% 40% 7% 0%
2020 7000351 4 25% 25% 25% 25% 0% 0%
2502444 19 0% 5% 58% 37% 0% 0%
2019 7000351 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502444 9 11% 11% 11% 56% 11% 0%
2018 7000351 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2502444 15 0% 13% 47% 33% 7% 0%
2017 2502444 18 0% 11% 44% 39% 0% 6%
2016 2502444 21 0% 0% 62% 38% 0% 0%
2015 2502444 18 0% 0% 50% 44% 0% 6%
2014 2502444 13 0% 8% 62% 31% 0% 0%
2013 2502444 18 0% 0% 61% 39% 0% 0%