Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 91.667% 100% 8.333%
2021 21 85.714% 100% 14.286%
2020 27 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 52 98.077% 100% 1.923%
2017 42 95.238% 100% 4.762%
2016 46 93.478% 100% 6.522%
2015 43 95.349% 100% 4.651%
2014 35 100% 100% 0%
2013 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 12
  92%
  100%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502444 21
  86%
  100%
  14%
2020 2502444 27
  100%
  100%
  0%
2019 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 21
  100%
  100%
  0%
2018 2502444 52
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 42
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2502444 46
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2502444 43
  95%
  100%
  5%
2014 2502444 35
  100%
  100%
  0%
2013 2502444 19
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 12 8% 17% 67% 0% 0% 8%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2502444 21 5% 5% 38% 38% 0% 14%
2020 2502444 27 0% 26% 52% 22% 0% 0%
2019 7000351 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2502444 21 5% 19% 52% 24% 0% 0%
2018 2502444 52 4% 2% 63% 29% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502444 42 5% 10% 55% 26% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502444 46 2% 4% 65% 22% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502444 43 5% 14% 58% 19% 0% 5%
2014 2502444 35 3% 0% 66% 31% 0% 0%
2013 2502444 19 5% 21% 58% 16% 0% 0%