Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 85.714% 100% 14.286%
2021 18 83.333% 93.75% 11.111%
2020 30 93.333% 96.552% 3.333%
2019 18 100% 100% 0%
2018 46 93.478% 95.556% 2.174%
2017 25 96% 96% 0%
2016 45 93.333% 95.455% 2.222%
2015 45 88.889% 93.023% 4.444%
2014 29 100% 100% 0%
2013 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 14
  86%
  100%
  14%
1353 96
  67%
  67%
  0%
2021 2502444 18
  83%
  94%
  11%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 7000351 2
  100%
  100%
  0%
2502444 30
  93%
  97%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 7000351 1
  100%
  100%
  0%
2502444 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502444 46
  93%
  96%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2502444 25
  96%
  96%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2502444 45
  93%
  95%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2502444 45
  89%
  93%
  4%
2014 2502444 29
  100%
  100%
  0%
2013 2502444 14
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 14 7% 0% 50% 29% 0% 14%
1353 96 0% 0% 17% 50% 33% 0%
2021 2502444 18 11% 6% 33% 33% 6% 11%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 7000351 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2502444 30 3% 3% 50% 37% 3% 3%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000351 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502444 18 11% 28% 22% 39% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502444 46 4% 17% 33% 35% 4% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2502444 25 8% 68% 8% 12% 4% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2502444 45 4% 11% 49% 29% 4% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2015 2502444 45 7% 13% 60% 9% 7% 4%
2014 2502444 29 3% 21% 31% 45% 0% 0%
2013 2502444 14 7% 0% 43% 50% 0% 0%