Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 80% 100% 20%
2021 9 100% 100% 0%
2020 11 100% 100% 0%
2019 6 83.333% 100% 16.667%
2018 11 100% 100% 0%
2017 6 100% 100% 0%
2016 7 71.429% 100% 28.571%
2015 4 100% 100% 0%
2014 9 77.778% 87.5% 11.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 5
  80%
  100%
  20%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502444 9
  100%
  100%
  0%
2020 2502444 11
  100%
  100%
  0%
2019 2502444 6
  83%
  100%
  17%
2018 2502444 11
  100%
  100%
  0%
2017 2502444 6
  100%
  100%
  0%
2016 2502444 7
  71%
  100%
  29%
2015 2502444 4
  100%
  100%
  0%
2014 2502444 9
  78%
  88%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 5 0% 0% 20% 60% 0% 20%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502444 9 0% 0% 11% 89% 0% 0%
2020 2502444 11 0% 0% 73% 27% 0% 0%
2019 2502444 6 0% 0% 50% 33% 0% 17%
2018 2502444 11 0% 0% 55% 45% 0% 0%
2017 2502444 6 17% 0% 83% 0% 0% 0%
2016 2502444 7 0% 0% 14% 57% 0% 29%
2015 2502444 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2014 2502444 9 0% 0% 33% 44% 11% 11%