Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 131 71.756% 81.739% 12.214%
2021 137 74.453% 85% 12.409%
2020 137 68.613% 83.186% 17.518%
2019 140 80% 95.726% 16.429%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 131
  72%
  82%
  12%
2021 2502444 137
  74%
  85%
  12%
2020 2502444 137
  69%
  83%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2502444 140
  80%
  96%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 131 1% 2% 13% 56% 16% 12%
2021 2502444 137 1% 4% 18% 51% 13% 12%
2020 2502444 137 1% 2% 26% 39% 14% 18%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2502444 140 1% 1% 48% 30% 4% 16%