Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 119 82.353% 86.726% 5.042%
2021 122 92.623% 94.958% 2.459%
2020 155 87.097% 90% 3.226%
2019 141 66.667% 70.149% 4.965%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502444 119
  82%
  87%
  5%
2021 2502444 122
  93%
  95%
  2%
2020 2502444 155
  87%
  90%
  3%
2019 2502444 141
  67%
  70%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502444 119 3% 5% 29% 45% 13% 5%
2021 2502444 122 5% 12% 43% 32% 5% 2%
2020 2502444 155 5% 4% 32% 47% 10% 3%
2019 2502444 141 4% 1% 18% 44% 28% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%